వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తులు చదివేలా చేయడంలో భాగస్వాముల పాత్ర కీలకం. Bookshare®ని నిర్దిష్ట దేశాలలో అందించడం కోసం మేము లైబ్రరీలతో కలిసి పని చేస్తాము. ఇ-బుక్స్‌ని యాక్సెస్ చేయగల ఫార్మాట్‌లలోకి మార్పిడి చేసి, వాటిని Bookshare లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉంచడం కోసం మేము ప్రచురణకర్తలు మరియు రచయితలతో కూడా కలిసి పని చేస్తాము. మీ దేశంలో ఉన్న వికలాంగులకు మీరు ఎలా సహాయపడగలరో తెలుసుకోండి.

  • లైబ్రరీలు : మీ దేశంలో ఉన్న వికలాంగులకు Bookshareని అందిస్తాయి.
  • ప్రచురణకర్తలు : Bookshareకి మద్దతిస్తున్న 850 మంది ప్రచురణకర్తలలో మీరు కూడా చేరండి.
  • రచయితలు: మీ పుస్తకాలను మా సభ్యులతో పంచుకోండి.